Best Yuki/Yukki

Entrant Statistics

Entrant Votes Closest Match Lost To
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Group A
397
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Round 4
22 vote difference
Yuuki Konno 2

Yuuki Konno

Group C
371
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 5
22 vote difference
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 5
Lost by 22 votes
Yuki 3

Yuki

Group D
146
Yuki Ayase 30

Yuki Ayase

Round 1
22 vote difference
Yuki Funahara 11

Yuki Funahara

Round 3
Lost by 25 votes
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Group B
254
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 4
22 vote difference
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 4
Lost by 22 votes
Yukiteru Amano 5

Yukiteru Amano

Group B
179
Natsuno Yuuki 12

Natsuno Yuuki

Round 2
25 vote difference
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Round 3
Lost by 26 votes
Yuuki Hase 6

Yuuki Hase

Group D
50
Yuki Aihara 27

Yuki Aihara

Round 1
16 vote difference
Yuki Funahara 11

Yuki Funahara

Round 2
Lost by 25 votes
Yuuki Yuuna 7

Yuuki Yuuna

Group C
92
Shinjuurou Yuuki 26

Shinjuurou Yuuki

Round 1
43 vote difference
Yuuki Konno 2

Yuuki Konno

Round 3
Lost by 110 votes
Yuki Nonaka 8

Yuki Nonaka

Group A
135
Yuki Sohma 9

Yuki Sohma

Round 2
16 vote difference
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 3
Lost by 83 votes
Yuki Sohma 9

Yuki Sohma

Group A
55
Yuki Nonaka 8

Yuki Nonaka

Round 2
16 vote difference
Yuki Nonaka 8

Yuki Nonaka

Round 2
Lost by 16 votes
Juudai "Jaden" Yuuki 10

Juudai "Jaden" Yuuki

Group C
43
Yuki Maeno 23

Yuki Maeno

Round 1
19 vote difference
Yuki Funahara 11

Yuki Funahara

Group D
222
Yuuki Hase 6

Yuuki Hase

Round 2
25 vote difference
Yuuki Konno 2

Yuuki Konno

Round 4
Lost by 59 votes
Natsuno Yuuki 12

Natsuno Yuuki

Group B
62
Yuki Kanzato 21

Yuki Kanzato

Round 1
21 vote difference
Yukiteru Amano 5

Yukiteru Amano

Round 2
Lost by 25 votes
Yuuki Asaba 13

Yuuki Asaba

Group B
35
Yukito Tsukishiro 20

Yukito Tsukishiro

Round 1
8 vote difference
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Round 2
Lost by 47 votes
Yuki 14

Yuki

Group D
58
Yuki 3

Yuki

Round 2
24 vote difference
Yuki 3

Yuki

Round 2
Lost by 24 votes
Yuki 15

Yuki

Group C
24
Yuki Kaito 18

Yuki Kaito

Round 1
10 vote difference
Yuki Kaito 18

Yuki Kaito

Round 1
Lost by 10 votes
Yuki Kaizuka 16

Yuki Kaizuka

Group A
60
Yukiko Amagi 17

Yukiko Amagi

Round 1
13 vote difference
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 2
Lost by 40 votes
Yukiko Amagi 17

Yukiko Amagi

Group A
20
Yuki Kaizuka 16

Yuki Kaizuka

Round 1
13 vote difference
Yuki Kaizuka 16

Yuki Kaizuka

Round 1
Lost by 13 votes
Yuki Kaito 18

Yuki Kaito

Group C
34
Yuki 15

Yuki

Round 1
10 vote difference
Yuuki Aiba 19

Yuuki Aiba

Group D
11
Yuki 14

Yuki

Round 1
28 vote difference
Yuki 14

Yuki

Round 1
Lost by 28 votes
Yukito Tsukishiro 20

Yukito Tsukishiro

Group B
13
Yuuki Asaba 13

Yuuki Asaba

Round 1
8 vote difference
Yuuki Asaba 13

Yuuki Asaba

Round 1
Lost by 8 votes
Yuki Kanzato 21

Yuki Kanzato

Group B
9
Natsuno Yuuki 12

Natsuno Yuuki

Round 1
21 vote difference
Natsuno Yuuki 12

Natsuno Yuuki

Round 1
Lost by 21 votes
Yuki Shiomi 22

Yuki Shiomi

Group D
8
Yuki Funahara 11

Yuki Funahara

Round 1
44 vote difference
Yuki Funahara 11

Yuki Funahara

Round 1
Lost by 44 votes
Yuki Maeno 23

Yuki Maeno

Group C
24
Juudai "Jaden" Yuuki 10

Juudai "Jaden" Yuuki

Round 1
19 vote difference
Juudai "Jaden" Yuuki 10

Juudai "Jaden" Yuuki

Round 1
Lost by 19 votes
Nao Yuuki 24

Nao Yuuki

Group A
9
Yuki Sohma 9

Yuki Sohma

Round 1
19 vote difference
Yuki Sohma 9

Yuki Sohma

Round 1
Lost by 19 votes
Yuki Ogata 25

Yuki Ogata

Group A
5
Yuki Nonaka 8

Yuki Nonaka

Round 1
35 vote difference
Yuki Nonaka 8

Yuki Nonaka

Round 1
Lost by 35 votes
Shinjuurou Yuuki 26

Shinjuurou Yuuki

Group C
11
Yuuki Yuuna 7

Yuuki Yuuna

Round 1
43 vote difference
Yuuki Yuuna 7

Yuuki Yuuna

Round 1
Lost by 43 votes
Yuki Aihara 27

Yuki Aihara

Group D
14
Yuuki Hase 6

Yuuki Hase

Round 1
16 vote difference
Yuuki Hase 6

Yuuki Hase

Round 1
Lost by 16 votes
Yuuki Onozawa 28

Yuuki Onozawa

Group B
17
Yukiteru Amano 5

Yukiteru Amano

Round 1
29 vote difference
Yukiteru Amano 5

Yukiteru Amano

Round 1
Lost by 29 votes
Yuki Bojin 29

Yuki Bojin

Group B
7
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Round 1
37 vote difference
Yuki Yoshida 4

Yuki Yoshida

Round 1
Lost by 37 votes
Yuki Ayase 30

Yuki Ayase

Group D
13
Yuki 3

Yuki

Round 1
22 vote difference
Yuki 3

Yuki

Round 1
Lost by 22 votes
Yuki Fukazawa 31

Yuki Fukazawa

Group C
7
Yuuki Konno 2

Yuuki Konno

Round 1
85 vote difference
Yuuki Konno 2

Yuuki Konno

Round 1
Lost by 85 votes
Yuuki Matsubara 32

Yuuki Matsubara

Group A
4
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 1
60 vote difference
Yuki Nagato 1

Yuki Nagato

Round 1
Lost by 60 votes